Телевизионна техника
Сканирана техническа литература


2.0mb, djvu

    "Самостоятелна изработка на домашни телевизионни игри", инж. Владимир Петков, София, "Техника", 1982г.

     В книгата е дадена накратко историята на телевизионните игри. Разгледан е принципът на телевизионото приемане и са дадени някои схеми на синхрогенератори, предназначени за телеигри.

   


3.6mb, djvu

    "Повреди в телевизионните приемници и тяхното отстраняване", М. Николов, П. Шишманов, София, Медицина и физкултура, 1964 година

    В книгата са разгледани въпроси по откриване и отстраняване на повреди в телевизорите.

    


1.3mb, djvu

    "100 отговора на въпроси от любителите на телевизията", Димитър Мишев, Васил Метаниев, София, Медицина и физкултура, 1964 година

    В книгата са дадени отговори на въпроси, свързани с общите принципи на телевизията, телевизионни приемници, телевизионна ретранслация, антени.

    


1.5mb, djvu

    "Телевизионни приемници "Опера" и "Кристал", А. Апостолов, София, Техника, 1966 година

    В книгата са разгледани подробно схемите и конструктивните решения на отделните стъпала в телевизионните приемници "Опера" и "Кристал".

    

book-serafimov-povredi-popravki.djvu
20.9mb, djvu

    "Повреди и поправки на телевизионни приемници", инж. М. Серафимов, София, Техника, 1975 година

    В книгата са проследени повредите в отделните елементи на всички стъпала на най-разпространените в нашата страна черно-бели телевизионни приемници.

    


0.6mb, djvu

    "Отговори на въпроси из областта на телевизията", инж. Димитър Мишев, София, Техника, 1975 година

    В книгата се дават отговори на въпроси, засягащи различни области на телевизионната техника - приемници за цветна телевизия, магнитен видеозапис, спътникова и самолетна телевизия.

    


4.4mb, djvu


1.7mb, djvu


2.1mb, djvu


2.0mb, djvu


2.8mb, djvu

book-eiceberg-tv.djvu
4.6mb, djvu

    "Телевизията ли? ... Че то е много просто", Е. Айсберг, София, Техника, 1964 година

    Издание на "Массовая радиобиблиотека":
"Телевидение? Это очень просто!", "Энергия", 1967г. [djvu][6,7mb]

    

book-nmollov-tv-retranslacia.djvu
1.5mb, djvu

    "Телевизионна ретранслация", Н. Моллов, С. Мутафов, София, Техника, 1967г.

    В книгата са разгледани проблемите на телевизионната ретранслация и средствата за тяхното осъществяване.

    


1.0mb, djvu

    "Как да си направим антена", инж. Александър Петров, София, Техника, 1977г.

    В книгата са разгледани въпроси, свързани с изработването на приемни радио и телевизионни антени.

    

book-tv-antens.djvu
2.2mb, djvu

    "Любителски приемни телевизионни антени", инж. Димитър Македонски, София, Техника, 1988 година

    В книгата е разгледано принципното действие на любителските телевизионни антени и фидери, тяхното практическо изпълнение и монтиране.

    

book-kachestveno-tv-priemane.djvu
3.0mb, djvu

    "Качествено телевизионно приемане", В. Василев, София, Техника, 1991г.

    В книгата в достъпна форма се обсъжда въпросът за качеството на телевизионното приемане. Дадени са конструкцията и параметрите на приемни телевизионни антени.