Справочници
Сканирана техническа литература

 
2.9mb, djvu
    "Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми, Цифрови интегрални схеми", Клаус Щренг, превод от немски език, София, "Техника, 1989 година


    Справочникът е посветен на цифровите TTL интеграли схеми.


    
   
   
1.3mb, djvu
    "Нови радиочасти - лампи и полупроводници", инж. Иван Събев, София, "Техника, 1965 год.

    В бропурата се разглеждат съпротивленията, потенциометрите, кондензаторите, лампите и полупроводниковите елементи.

    
   
   
2.7mb, djvu
    "Справочна серия за радиочасти и материали", I част, С. Христов, Ив. Антонов, П. Драгойски, София, "Техника, 1976 год.

    Справочникът съдържа техническите характеристики, основните и присъединителни размери, типовото обозначение и стандартиза-ционните документи, на които отговарят слаботоковите електромеханични елементи.

    
   
   
3.5mb, djvu
    "Справочна серия за радиочасти и материали", II част, С. Христов, Ив. Антонов, П. Драгойски, София, "Техника, 1977 год.

    Справочникът съдържа техническите характеристики на радиотехническите материали, употребявани в областите на слаботоковата техника.

    
   
   
6.mb, djvu
    "Справочна серия за радиочасти и материали", III част, С. Христов, Ив. Антонов, П. Драгойски, София, "Техника, 1978 год.

    Справочникът съдържа техническите характеристики на най-често използваните български активни (транзистори и интегрални схеми) и пасивни (резистори, кондензатори и др.) елементи в радиоелектрон-ните апаратури.

    
   
   
3.7mb, djvu
   "Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми, Аналогови интегрални схеми", Клаус Щренг, превод от немски език, София, "Техника, 1987 година


    Справочникът е посветен на аналоговите интеграли схеми.


    
   
   
2.3mb, djvu
    "Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми, CMOS схеми", Клаус Щренг, превод от немски език, София, "Техника, 1987 година


    Справочникът е посветен на цифровите CMOS интеграли схеми.


    
   
   
4.2mb, djvu
    "Справочник по биполярни силициеви транзистори", Н. Овсянников, превод от руски език, София, "Техника, 1993 година

    В справочника са описани основните електрически параметри на повече от 8000 транзистора.

    
   
   
2.8mb, djvu
    "Полеви транзистори", справочник, Томас Тауърс, превод от английски език, София, "Техника, 1995 година

    Справочникът съдържа параметри и аналози на полевите пранзистори.

    
   
   
2.1mb, djvu
    "Справочник по полупроводникови диоди и транзистори", Петър Кисьов, Георги Стоянов

    Справочникът съдържа пълни данни и графични характеристики на произвежданите у нас полупроводникови диоди и транзистори.

    
   
   
4.8mb, djvu
    "Транзисторни усилватели", Иван Стоянов, София, "Техника", 1968г.

    Книгата дава сведения за принципа, основните схеми на свързване и характеристиките на биполярния транзистор.

    
   
   
4.8mb, djvu
    "Тиристори", Стефан Табаков, София, "Техника", 1972 г.

    С тази книга се прави опит да се изяснят на достъпна форма физическите основи на тиристорите и най-често срещаните схеми, в които се използват те.

    
   
    book-klistroni.djvu
2.3mb, djvu
    "Клистрони", Лилия Георгиева, София, "Техника", 1969г.

    В книгата са разгледани принципът на действие, устройството и предназначението на резонаторните и отражателните клистрони.

    
   
   
10.4mb, pdf
    "Характеристики на електронни лампи", инж. Йордан Боянов, София, 1956 година

    Наръчник по електронни лампи, предназначена за инженери, техници и любители, работещи на практика в областта на радиотехниката, телевизията и електрониката.

    
   
   
1.5mb, djvu
     
   
1.7mb, djvu
     
   
8.4mb, djvu
    "Справочник по електронни лампи", доц. инж. Йордан Боянов, София, "Техника", 1966 година

    Справочникът съдържа подробни данни и схеми на цокли на около 8000 приемно-усилвателни, стабилизаторни и др. лампи.

   "Справочник по електронни лампи" [pdf][15.9mb]
   
   
7.5mb, djvu
    "Аналогови интегрални схеми", В. Златаров, Р. Иванов, Г. Михов, М. Недялков, София, "Техника", 1981 година

    В справочника са дадени параметри, характеристики и  основни приложения на аналоговите интегрални схеми: операционни усилватели, компаратори и стабилизатори на напрежение

  
   
   
7.2mb, djvu
    "Справочник на радиолюбителя", Димитър Рачев, София, "Техника", 1984 г.

     Книгата съдържа справочни данни, таблици и изчислителни методи за най-често използваните в радиолюбителската практика елементи, възли и схеми.

   
   
    book-digital-ic.djvu
5.4mb, djvu
    "Кратък справочник по цифрови интегрални схеми", К. Конов, София, "Техника", 1986 г.

    В справочника са включени най-разпространените TTL и CMOS интегрални схеми.

    
   
   
3.7mb, djvu
    "Градивни елементи за електронна апаратура", част I, Б. Щипалов, И. Антонов, София, "Техника", 1987 г.

     Справочникът съдържа технически данни за най-често използваните български активни и пасивни градивни елементи за конструиране на електронна апаратура.

   
   
   
1.7mb, djvu
    "Буквени и графични означения в електрониката", Спиро Пецулев, София, "Техника", 1988 г.

     В книгата са дадени основните буквени и графични означения на елементите в електрическите схеми.

   
   
   
4.1mb, pdf
    "Тиристори - справочник", Гюнтер Пилц, превод от немски език, София, "Техника", 1989 г.

    В справочника са разгледани тиристорите и техните разновидности: симетрични диодни и симетрични триодни тиристори

    
   
   
1.0mb, djvu
    "Мощни нискочестотни усилватели в интегрално изпълнение", Господин Динев, Хасково, 1993 г.

     В книгата са дадени повече от 200 интегрални схеми, сравнителни таблици и корпусите им.

   
   
   
2.6mb, djvu
    "Мощни нискочестотни усилватели в интегрално изпълнение", Господин Колев Динев, 1999 година

    Справочник по мощни нискочестотни усилватели в интегрално изпълнение.