Радиотехника
Сканирана техническа литература


4.5mb,
djvu

    "Електротехника за радиолюбителя", Й. Йолов, Р. Кондарев, Св. Иванов, София, "Медицина и физкултура", 1957 год.

    В книгата са разгледани основните физически процеси на електротехниката, свързани с практиката на радиолюбителя.

    


5.3mb,
djvu

    "Що е радиоелектроника", К. Гладков, превод от руски език, София, "Техника", 1963 год.

    В книгата на достъпен и увлекателен език се разказва за електрониката.

    

book-vterziev-ukw.djvu
1.1mb, djvu

    "Любителски приемници и предаватели", Васил Терзиев, София, "Техника", 1965 год.

   Глава I - Проектиране на любителската радиостанция
   Глава II - Проектиране на УКВ приемници и предаватели
   Глава III - Практически конструкции на апаратури за 144 MHz

    

book-drachev-laboratoriq.djvu
2.4mb, djvu

    "Лаборатория на радиолюбителя", Димитър Рачев, 1966 г.

    Книгата съдържа практически указания за обзавеждане на радиолюбителска лаборатория и комплектуването и с необходимите измервателни уреди, токозахранващи устройства, механически съоръжения, инструменти и материали.

    

book-rx-lov-na-lisici.djvu
2.6mb, djvu

    "Най-прости приемници за "лов на лисици",
Спас Делистоянов, София, "Техника", 1965 година


    Книжката е предназначена за начинаещи "ловци" и има за цел да ги подпомогне при направата на техните "пушки-радиоприемници".

    


4.2mb, djvu

сдсдфсдф

book-ukw-tehnika.djvu
2.7mb, djvu

    "УКВ техника  за радиолюбители", инж. Васил Терзиев, инж. А. Венков, инж. С. Мутафов, София, "Техника", 1962 год.

    В книгата са разгледани проблемите на конструирането на УКВ приемници, предаватели и антени за радиолюбителски връзки.

    

book-chlevkov-lyb-ssb-tehnika.djvu
4.3mb, djvu

    "Любителска SSB техника", Петър Генов, Чавдар Левков, Емил Цанов, София, "Техника", 1978 год.

    В книгата са разгледани основите на лю6ителската SSВ-"Техника". Особено внимание е обърнато на практическото конструиране на различни SSB-устройства. Дадени са голям брой конкретни схеми.

    

book-ilts-mod.djvu
6.2mb, djvu

    "Интересни лампови и транзисторни схеми", Д. Рачев, 1964 г.

    В сборника са събрани около 150 схеми на най-различни апаратури, които намират приложение в радиолюбителската практика.

    


8.2mb, djvu

    "Справочник за начинаещия радиолюбител", Р. М. Малинин, превод от руски език, София, "Техника", 1969 година.

   Справочникът е предназначен за широк кръг читатели, които започват да се занимават с радиолюбителство.

    


7.8mb, djvu

    "Млад радиолюбител", Виктор Борисов, 1975 г.

   Във вид на популярни беседи, книгата запознава читателите с историята и развитието на радиото, с елементарната електро- и радио"Техника"

    


6.5mb, djvu

    "Защо се появиха изкривявания", Анатолий Соболевски, превод от руски език, София, "Техника", 1972 г.

    В книгата са разгледани причините за появяването на различни изкривявания в работата на суперхетеродинния  радиоприемник.

     


2.1mb, djvu

    "Защо се появиха изкривявания", Анатолий Соболевски, превод от руски език, София, "Техника", 1990 година.

   В книгата са разгледани причините за появяването на различни изкривявания в работата на съвременния транзисторен суперхетеродинен радиоприемник.

     

book-radiozasichane.djvu
2.2mb, djvu

    "Радиозасичане - ръководство за радиолюбители", Димитър Звездев, Панайот Данев, София, "Техника", 1988г.

    В ръководството са разгледани теорията и практиката на радиозасичането като радиолюбителска спортна дисциплина.

    

book-sdunev-ham-rx.djvu
3.9mb, djvu

    "Радиолюбителски приемници", Стефан Дунев, 1965 г.

    В книгата са изложени на леснодостъпен език конструктивни
съображения и практически указания за построяване на радиоприемници за любителските обхвати и за слушане на радиоразпръсквателните станции.

    


1.6mb, djvu

    "Транзисторни приемници", Атанас Шишков, София, "Централна станция на младите техници", 1962 год.


   Книгата разглежда съвременните постижения на "Техника"та.


     


6.0mb, djvu

    "Транзисторни приемници", четвърто преработено и допълнено издание, Атанас Шишков, София, "Централна станция на младите техници", 1967 год.

   В книгата е разгледан транзисторът като градивен елемент на любителските транзисторни радипоприемници

     


1.2mb, djvu

    "Настройка на суперхетеродинни приемници", Г. Алексиев, Е. Кърмаков, София, Медицина и Физкултура, 1960 год.

   В книгата се дават основни сведения по теорията и изчисленията на всички стъпала на лампови и транзисторни усилвателни устройства.

      

book-transistor-receivers.djvu
1.5mb, djvu

    "Джобен транзисторен приемник на печатен монтаж", Кънчо Досев Митев, София, "Техника", 1968 година

    В тази книга са описани четири джобни транзисторни приемника, които са изпълнени от автора и дават добри резултати

    

book-lamp-rx.djvu
0.7mb, djvu

    "Прост мрежов приемник"

    В книгата са дадени пълни данни и указания за практическото изпълнение на няколко най-прости конструкции на мрежови радиоприемници, с които най-малките радиолюбители започват своята творческа дейност.

    


4.2mb, djvu

book-rl-operatori.djvu
1.7mb, djvu

    "Ръководство за подготовка на радиолюбители-оператори", К. Уручев, С. Минчев, В. Грозданов, София, "Техника", 1973 г.

    Ръководството е написано с цел да бъде помагало в практическата работа на радиолюбителите-оператори.

    

book-smartulkov-radiotehnikav.djvu
5.5mb, djvu

    "Радиотехника", инж. С. Матрулков, София, Народна просвета, 1950 година

    Учебник по радио"Техника" за VII клас на средните технически училища

    

book-radiotehnika.djvu
20mb, djvu

    "Радиотехника - ръководство за професионални курсове и самоподготовка", Балтаджиев, Лазаров, Караиванов, София, "Техника", 1973 година

    В книгата е застъпен материал по обща електроника и електро"Техника", предвиден в програмите на различните професионални курсове по радио"Техника"

    


13.7mb, djvu

    "Радиопредавателна техника", инж. Христо Тихчев, инж. Тома Томов, инж. Васил Василев, София, "Техника", 1968 год.

   В книгата се дават основни сведения по теорията и изчисленията на всички стъпала на лампови и транзисторни усилвателни устройства.

     


10.4mb, djvu

    "Радиопредавателна техника и радиорелейни линии", проф. к.т.н. инж. Христо Тихчев, София, "Техника", 1987 г.

    В учебника са пояснени физичните процеси, режимите на работа и схемотехниката на различните видове стъпала, с които се изграждат радиопредавателите с различно предназначение.

     


3.9mb, djvu

    "Ръководство за курсово и дипломно проектиране на радиоелектронни апаратури", инж. Любомир Митов, София, "Техника", 1980 г.

    В ръководството се разглеждат полупроводникови прибори с широко приложение - силови диоди, стабилитрони, високочестотни диоди, биполярни транзистори, тиристори и интегрални схеми.

     

book-sgerasimov-radioshemi.djvu
2.3mb, djvu

    "Как се четат радиосхеми", С. М. Герасимов, София, "Физкултура", Народен съюз за спорт и "Техника", 1950 година

    Книгата има за цел да помогне на радиолюбителите да четат радиосхеми - необходимо условие за овладяване на радио"Техника"та.

    

book-lybitelski-kw-rtx.djvu
8.3mb, djvu

    "Любителски КВ предаватели и приемници", инж. Ангел Ников, инж. Спас Данаилов, София, 1956 година

    В книгата са разгледани подробно въпроси относно лаповите предаватели и приемници.

    


3.7mb, djvu

    "Млад радиоконструктор", Б. Сметанин, превод от руски език, София, 1955г.

    От тази книга младите техници ще научат за устройството, изпитването и настройването на радиоконструкциите.

    

book-rl-opit.djvu
1.6mb, djvu

    "Радиолюбителски опит", инж. Максим Д. Илиев, София, "Техника", 1966г.

    В сборника са събрани около 150 схеми на най-различни апаратури, които намират приложение в радиолюбителската практика.

    

book-konstruktor-elektronik.djvu
6.9mb, djvu

    "Книга за конструктора-електроник", Х. Якобашк, София, "Техника", 1978г.

    В книгата са разгледани различни електронни схеми, техният принцип на действие и оразмеряването им.

    


3.7mb, djvu

    "Радиопоправки", Максим Илиев, София, "Техника", 1982г.

    В книгата е обобщен дългогодишният опит на специалистите по радиоремонти и е изложена съвременната методика за откриване и отстраняване на повреди.

    

book-kr-diagrami.djvu
2.5mb, djvu

    "Въведение в теорията на кръговите диаграми", Хорст Фрай, превод от немски език, София, издателство ""Техника"", 1981 г.

    В книгата чрез опростени графични изображения са представени нагледно променливите електрически величини.

    

book-okroneger-sb-form.djvu
0.7mb, djvu

    "Сборник формули за радиолюбителя", Отерман Кронегер,
София, "Техника", 1966 година.


    В книгата са дадени по-основните формули, номограми и примери за изчисление в радиолюбителската практика.

    

book-hbrayer-kw-tx-1.djvu
3.3mb, djvu

    "Късовълнови предаватели", I част, Хари Брауер, превод от немски, София, "Техника", 1969 година

    Книгата дава практически указания за построяването на любителски късовълнови предаватели.

    

book-hbrayer-kw-tx-2.djvu
3.4mb, djvu

    "Късовълнови предаватели", II част, Хари Брауер, превод от немски, София, "Техника", 1971 година

    Книгата дава практически указания за построяването на любителски късовълнови предаватели.

    

book-handbook-part-1.djvu
8.1mb, djvu

    "Наръчник на радиолюбителя", част I


    Превод от англйски език, София, "Техника", 1976 год.


    

book-handbook-part-2.djvu
14mb, djvu

    "Наръчник на радиолюбителя", част II


    Превод от англйски език, София, "Техника", 1976 год.


    


6.0mb, djvu

    "Транзисторни радиоприемници", Александър М. Почепа, Петър В. Панасюк, превод от руски език, София, "Техника", 1976 година.

   Книгата съдържа теория, схеми, ръководства и указания за ремонт на транзисторните радиоприемници.

     


3.9mb, djvu

    "Схемотехника радиоприёмников. Практическое пособие", Э. Т. Рэд, 1989 година, на руски език

    

Схемотехника радиоприёмников (1989)[
chm][2.4mb]
Справочное пособие по ВЧ схемотехнике (1990) [djvu][8.8mb]


48mb, pdf

    "Наръчник по антени", Карл Ротхамел, превод от немски език, София, "Техника", 1977 год.

    Книгата съдържа сведения за късовълнови и ултракъсовълнови антени, които се използват от радиолюбителите по света.

    


10.7mb, djvu

    "Пособие по радиоприемни устройства", инж. майор Христо Видеков, ВТС, 1968 година.

   Учебното пособие е предназначено за курсанти от ВУЗ, изучаващи радиоприемни устройства.

     

book-radio-1928.djvu
2.0mb, djvu

    Радио, 1929 година

    Общедостъпно изложение на науката за радиото.
Строеж на радиоапарати. Акумулатори, източници на аноден ток. Измервания.

    

book-peculev-bg-rx.djvu
2.0mb, djvu

    "Български радиоприемници", Спиро Пецулев, Баньо Пеков, Иван Иванов, Христо Гацов, "Техника", София, 1974 година

    Глава 1 - Общи сведения за ламповите и транзисторните радиоприемници

    


26,3mb, djvu

    "Електроннолампови усилватели и генератори"

    В книгата са дадени теорията и изчислението на основните видове електроннолампови усилватели на хармонични, импулсни и бавноизменящи се сигнали и генераторите на синусоидални сигнали.

    [pdf][38,1mb]
    


4.1mb,
djvu

    "Методи за намаляване на шумовете в електронните системи", Стефан Стефанов, превод от английски език, София, "Техника", 1979 година

    В книгата са разгледани практическите аспекти на подтискане на шума в електронните системи.

    [pdf][12mb]
    

book-rx-ustr-ryk.djvu
2.0mb, djvu

    "Радиоприемни устройства - ръководство за курсово проектиране", С. Пъргавелов, А. Майналовски, ТУ-Варна, 1991 година

    Ръководството дава информация за новите решения в радиоприемниците, вкл. новите интегрални схеми.

    

book-syvr-kv-ukw-rtx.djvu
0.8mb, djvu

    "Съвременни късовълнови и ултракъсовълнови радиостанции"


    3. Цифрови честотни синтезатори.


    

book-hr-tihchev-generatori.djvu
2.0mb, djvu

    "Генератори", Стефан Манолов, Христо Тихчев, "Техника", София, 1982 година

    Разгледани са принципът на действие на генераторните схеми и въпросите, свързани с тяхното проектиране

    

book-rgeorgiev-rt-el-dinamic.djvu
0.7mb, djvu

    "Радиотехническа електродинамика", сборник от задачи, Росен К. Георгиев, ВМЕИ-Варна, 1994 година

    Предлаганият сборник от задачи е предназначен за студентите от специалност "Радио и телевизионна "Техника"".