33 схеми за включване на светлинни и звукови индикатори
50 радиолюбителски устройства с линейни интегрални схеми
55 практически схеми на електронни филтри
55 практически схеми на електронни филтри

110 тиристорни схеми
110 схеми с операционни усилватели

CMOS интегрални схеми
SMD_codebook

А. Апостолов - Български тв приемници за цветно изображение
Азбука на телеавтоматиката
Аналогови интегрални схеми

Борбата в ефира
Буквени и графични означения в електрониката
БЧ, БЧЗ, БЧН, БЧК на новых лампах
Българската следа в компютърните вируси
Български радиоприемници
Българско радио и телевизия

Видеотерминали
Високоговорители и озвучителни тела
Висококачествени транзисторни нискочестотни усилватели
Въведение в теориа на кръговите диаграми

Г. Ковачев - Нискочестотни усилватели
Генератори

Д. Мишев - Отговори на въпроси из областта на телевизия
Да послушаме музика
Джобен транзисторен приемник на печатен монтаж
диоди-цветен код

Език на радиосхемите
Експлоатация и поддържане на съвременна домакинска техника
Електроакустични преобразуватели
Електрозадвижване и автоматизация на механизми и машини
Електромузикални инструменти
Електроника за начинаещи
Електроника за свободното време

Електрониката в прегледите на ТНТМ VIII
Електрониката в прегледите на ТНТМ кн. 3
Електрониката в прегледите на ТНТМ кн. 4
Електрониката в прегледите на ТНТМ кн. 6
Електрониката в прегледите на ТНТМ, кн. 5
Електронни лампи - характеристики
Електронни музикални ефекти
Електронни полупроводникови прибори
Електронни устройства с линейни интегрални схеми
Електронни часовникови устройства
Електронно-изчислителна техника
Електротехника и електроника
Електротехника и основи на електрониката
Елестротехнически материали
Елка 131

Защо се появиха изкривявания
Звезда, триъгълник, зигзаг

Измервания в електрониката - ръководство за лабораторни упр
Измервания в електрониката - ръководство за лабораторни упра
Измервания в електрониката
Измерение шумов радиоприёмных устройств
Изчисляване на нискочестотни широколентови и импулсни усилватели
Импулсни и цифрови схеми с интегрални елементи
Импулсни схеми в радиолюбителската практика
Импулсни схеми с лампи и транзистори
Интегралните схеми в любителската практика
Интегралните схеми в помощ на учителя по физика
Интересни лампови и транзисторни схеми
Интересни схеми в транзисторно и интегрално изпълнение

К. Конов - Кратък справочник по интегрални схеми
Как да си направим антена
Как се четат радиосхеми
Качествено телевизионно приемане
Клистрони
Книга за конструктора - електроник
Конструиране и надеждност на електронна апаратура - кн. І
Конструиране и технология на радиоапаратурите
Конструиране на озвучителни тела
Кратък справочник по цифрови интегрални схеми
Късовълнови предаватели І
Късовълнови предаватели ІІ

Лаборатория на Hi-Fi любителя
Лаборатория на радиолюбителя
Любителска SSB техника
Любителски КВ предаватели и приемници
Любителски приемни телевизионни антени
Любителски транзисторни схеми
Любителски УКВ приемници и предаватели

Машинно проектиране на интегрални схеми и електронни възли
Млад електротехник
Млад радиоконструктор
Млад радиолюбител
Мощни нискочестотни усилватели в интегрално изпълнение
Мощни НЧУ

Най-прости приемници за ,,лов на лисици''
Направете сами - приложими електронни усторйства
Наръчник на електротехника
Наръчник на радиолюбителя І
Наръчник на радиолюбителя ІІ
Наръчник на радиолюбителя
Наръчник по антени
Наръчник по електроника
Наръчник по опростено проектиране на схеми с полупроводникови елементи
Наръчник по токозахранващи устройства
Настройка на автоматизираните електрозадвижвания
Настройка на суперхетеродинни приемници
Нискочестотни усилватели с основи на радиотехниката и електроакустиката
Нови радиочасти - лампи и полупроводници

Оптоелектронни елементи в радиолюбителската практика

Пасивни LC и RC схеми
Повреди в новите ТВ
Повреди в ТВ за цветно изображение
Повреди в ТВ за черно-бяло изображение
Повреди в ТВ Рубин Ц`202 и София`81
Повреди в телевизионните приемници и тяхното отстраняване
Повреди и поправки в телевизионните приемници
Полеви транзистори
Полупроводникова техника І
Полупроводникова техника ІІ
Полупроводникови прибори
Полупроводникови схеми в бита и ежедневието
Правилник за безопасност и здраве при работа по обзавеждането с напрежение до 1000 волта
Правилно ли е настроен радиоприемникът
Практически съвети за майстора-любител по електротехника и електроника
Практически съвети за радиолюбители
Практически съвети за радиолюбителя
ПРЕГЛЕД НА БЪГАРСКАТА ЕЛЕКТРОНИКА - 2006г. автор Добромир Дяков
Приложение на микропроцесорни системи в електронни устройствa
Приложения на операционните усилватели
Приложни радиоелектронни устройства ІV
Приложни радиоелектронни устройства ІІІ
Примери за изчисляване на електронни схеми
Проверяване на изправността на радиочастите в домашни условия
Проектиране и конструиране на радиоапаратури
Прост мрежов приемник
Пълен курс по електротехника
Първи стъпки в електрониката

Радио и телевизия за самостоелни занимания
Радиозасичане - ръководство за радиолюбители
Радиолюбителски опит
Радиолюбителски приемници
Радиолюбителски уреди за настройка и диагностика на радиоприемници и телевизори
Радиолюбителски уреди за настройка и диадностика на радиоприемници
Радиолюбителски цифрови измервателни уреди
Радиопоправки
Радиопредавателна техника
Радиоприемни устройства
Радиотехника - ръководство за професионални курсове и самоподготовка
Радиотехника
Радиотехническа електродинамика
Раховец 01, 02, 03
Ремонт на комбинирани електромеханични измервателни уреди
Ръководство за курсово проектиране и дипломна работа по НЧУ
Ръководство за лабораторни упражнения по ,,Основи на преобразувателната техника``
Ръководство за лабораторни упражнения по микропроцесорна схемотехника
Ръководство за подготовка на радиолюбители-оператори
Ръководство за проектиране на токозахранващи устройства
Ръководство за упражнения и курсов проект по усилвателни устройства
Ръководство за упражнения по основи на радио- и съобщителната техника
Ръководство по електронни аналогови схеми и устройства
Ръководство по цифрови логически схеми
Саморъчно направени електронни устройства
Самостоелна изработка на домашни телевизионни игри
Сборник формули за радиолюбителя
Сензорни устройства за роботи
Сигурност на дома
Справочна серия за радиочасти и материали І
Справочна серия за радиочасти и материали ІІ
Справочна серия за радиочасти и материали ІІІ
Справочная книжка радиолюбителя
Справочник по аналогови интегрални схеми
Справочник по електронни лампи
Справочник по електротехника
Справочник по полупроводникови диоди и транзистори
Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми.
Аналогови интегрални схеми

Схеми на свързване в електротехниката
Съвременни КВ и УКВ радиостанции
ТВ приемници ,,Опера`` и ,,Кристал``
Телевизиа ли Че то е много просто!...
Телевизионна ретранслация
Тиристори
Токоизправители и стабилизатори
Транзистори и диоди - шишков
Транзисторни приемници II
Транзисторни приемници
Транзисторни радиоприемници и магнетофони
Транзисторни радиоприемници
Транзисторни усилватели
Трифазен асинхронен двигател в схема на еднофазно включване с кондензатор
УКВ техника за радиолюбители
Усилватели клас Д
Характ. повреди в ТВ за черно-бяло изображение
Характеристики на електронни лампи
Цифров мултиметър
Цифрова схемотехника - записки
Цифрова схемотехника
Що е радиоелектроника