Приложна електроника
Сканирана техническа литература


1.2mb, djvu

    "Оптоелектронни елементи в радиолюбителската практика", Ж. Георгиев, С. Найденов, София, "Техника", 1982 година


   В книгата са описани схемни приложения на оптоелектронни прибори в радиолюбителската практика.
 

    


6.7mb, djvu

    "CMOS интегрални схеми", част I, М. Димитрова, И. Ванков, София, "Техника", 1987г.

     В книгата са разгледани комплементарните
MOS интегрални схеми - стандартни и с високо бързодействие.

  


8.4mb, djvu

    "CMOS интегрални схеми", част II, М. Димитрова, И. Ванков, София, "Техника", 1988г.

     В книгата са разгледани основните видове
CMOS интегрални схеми.

   


5.1mb, djvu

    "Пасивни LC и RC схеми", к.т.н. инж. Стефан Куцаров, София, "Техника", 1980 г.

     Разгледани са принципните схеми на основните видове затихватели с постоянен и регулируем коефициент на предаване и честотно зависимите делители на напрежение.


1.9mb, djvu

    "Сензорни устройства за роботи", Юлиян Маринов, Веселин Димитров, София, "Техника", 1982 г.

     В книгата се разглеждат състоянието и основните насоки при разработването на сензорните устройства за роботи.

   


3.1mb, djvu

    "Електронни полупроводникови прибори", доц. к.т.н. инж. Иван Стоянов, София, "Техника", 1989 г.

     Учебникът е предназначен за учениците от техникумите по специалност електротехника, електронна техника, радиотехника и телевизия, съобщителна техника и др.

   


5.3mb, djvu

    "Полупроводникова техника", част първа, "Полупроводникови елементи", к.т.н. Атанас Шишков, София, "Техника", 1979 година

     В тази част е дадено систематично изложение на най-важните полупроводникови елементи като токоизправителни клетки, полупроводникови диоди, биполярни и полеви транзистори и др.

   


5.1mb, djvu

    "Полупроводникова техника", част втора, "Усилватели и интегрални схеми", к.т.н. Атанас Шишков, София, "Техника", 1979 година

     Част
II е посветена на усилвателите с директна връзка и на интегралните схеми - аналогови и цифрови.

   


4.7mb, djvu

    "Полупроводникови прибори", к.т.н инж. Лила Доневска, к.т.н инж. Росица Дойчинова, София, "Техника", 1976 година

     В учебникът са разгледани физичните процеси, характеристиките, параметрите и областта на приложение на всички по-важни полупроводникови прибори - диоди, транзистори, тиристори и др.

   


4
.1mb, djvu

    "Телефонна техника", В. Пейчев, София, "Техника", 1978 г.


     В учебника се разглеждат устройството, физичните процеси и теорията на крайните съоръжения на телефонния тракт.


   


4.9mb, djvu

    "Слаботокова лаборатория", инж. Георги Георгиев, инж. Богдан Автански, Цоло Драганов, София, "Техника", 1980 г.

     Учебникът застъпва разделите електротехника, електроника, токозахранващи устройства, нискочестотни усилватели, импулсна техника, електрически и електронни измервания.

   


11.1mb, djvu

    "Полупроводникова техника", част втора, "Усилватели и интегрални схеми",  к.т.н. Атанас Шишков, София, "Техника", 1981 година

     Книгата е посветена на усилвателите с директна връзка и на аналоговите (линейните) интегрални схеми.


2.0mb, djvu

    "Примери за изчисляване на електронни схеми", к.т.н. инж. Атанас Шишков, София, "Техника", 1982 година

     В книгата са разгледани методите за изчисляване на най-разпространените електронни схеми с диоди, биполярни транзистори и полеви транзистори.

   

book-rl-uredi-rx-tv.djvu
4.7mb, djvu

    "Радиолюбителски уреди за настройка и диагностика на радиоприемници и телевизори", Димитър Македонски, София, "Техника", 1982 година

     В книгата са описани подробно схеми и конструкции на радиолюбителски уреди за настройка и диагностика на радиоприемници и телевизори.

     


5.5mb, djvu

    "Любителски осцилоскоп", инж. Герчо Вълчев, София, "Техника", 1984 г.

     В книгата са разгледани въпроси, свързани с проектирането, изработката и настройката на любителски осцилоскопи.


3.0mb, djvu

    "Любителски транзисторни схеми", Алфред Жидан, Божо Милобар, София, "Техника", 1970 г.

     Книгата съдържа голям брой транзисторни схеми: приемници, нискочестотни усилватели, измервателни уреди, генератори, схеми за КВ и УКВ любители, токоизправители и стабилизатори и др.

   


4.8mb, djvu

    "Проверяване на изправността на радиочастите в домашни условия", А. Почепа, превод от руски език, София, "Техника", 1971 година

     Книгата представлява настолен справочник за широк кръг радиолюбители учащи се и притежатели на битова електро- и радиоапаратура.

   

book-kvitanov-ppshemi.djvu
5.4mb, djvu

    "Полупроводникови схеми в бита и ежедневието", Койчо Витанов, София, "Техника", 1972 година

     В книгата са разгледани полупроводникови схеми, които могат да бъдат използвани в най-различни устройства за битови цели.

   


1.8mb, djvu

    "Език на радиосхемите", Владимир Флоров, превод от руски език, София, "Техника", 1976 година

     В книгата се разказва за основните видове електрически схеми, използваните в тях графични означения, дават се кратки сведения за устройството и предназначението на различните радиоелементи.


1.4mb, djvu

    "Интересни схеми в транзисторно и интегрално изпълнение", инж. Димитър Андреев Рачев, София, "Техника", 1978 г.

    В книгата са подбрани практически схеми от области, в които най-често се проявяват радиолюбителски интереси.

   


1.5mb, djvu

    "Цифров мултиметър", инж. Кънчо Досев Митев, София, "Техника", 1978 г.

    В тази книга са разгледани някой от най-използваните принципи на действие на аналого-цифрови преобразуватели, по които работят повечето промишлени и любителски цифрови мултиметри.

   


3.1mb, djvu

    "50 радиолюбителски устройства с линейни интегрални схеми", Ж. Георгиев, А. Чернев, М. Маринов, София, "Техника", 1980 г.

     В книгата са описани 50 схемни приложения на най-популярните линейни интегрални схеми.


1.3mb, djvu

    "Практически съвети за радиолюбители", Методи Цаков, София, "Техника", 1981 година

     Книгата съдържа съвети и указания, свързани с любителската изработка на радиоелектронни устройства.


0.9mb, djvu

    "Направете сами - Приложни радиоелектронни устройства", Георги М. Кузев, София, "Техника", 1975 г.

     Книгата е предназначена за широк кръг радиолюбители-конструктори на радиоелектронни апаратури.

   


8.3mb, djvu

    "Електронни устройства с линейни интегрални схеми", С. Нейчев, Б. Цонев, Н. Ботев, Н. Велчев, София, "Техника", 1978 година

     В книгата са анализирани основните параметри, класификацията и схемната реализация на електронни устройства с линейни интегрални схеми.


1.6mb, djvu

    "33 схеми за включване на светлинни и звукови индикатори",  к.ф.м.н. инж. Мария И. Димитрова, София, "Техника", 1991 година

     В книгата са описани най-разпростанените светлинни и звукови индикатори и схемите за управлението им.

   


9.0mb, djvu

    "Наръчник по токозахранващи устройства", Н. Стефанов, Т. Атанасов, А. Маноилов

     В книгата са разгледани принципите на работа и приложението на различни видове токоизправители и токозахранващи устройства

   


2
.5mb, djvu

    "Ръководство за проектиране на токозахранващи устройства", к.т.н.инж. Николай Стефанов, София, "Техника", 1988 г.

     В книгата са показани методи за изчисляване на най-употребяваните електронни стабилизаторни схеми за постоянно напрежение.

   

book-remont-izm-uredi.djvu
2.4mb, djvu

    "Ремонт на комбинирани електромеханични измервателни уреди", Б. Барбанаков, Г. Колев, София, "Техника", 1983 година

     В книгата е разгледана методиката за откриване и отстраняване на неизправности в най-широко използваните у нас комбинирани електромеханични измервателни уреди.

   

book-tntm-kn3.djvu
1.5mb, djvu

     "Електрониката в прегледите на ТНТМ", кн. 3, И. Георгиев, С. Георгиева, София, "Техника", 1980 година

     Книгата съдържа подробно описание на разработки, с които клуб "Млад Бионик" - Враца, е участвал в изложби на ТНТМ.

     


1.7mb, djvu

     "Електрониката в прегледите на ТНТМ", кн. 4, М. Василев, О. Спасов, В. Василев, София, "Техника", 1981 година

     Книгата е предназначена за радиолюбители, които имат известен опит в конструирането и реализирането на радиоелектонни устройства.


3.0mb, djvu

     "Електрониката в прегледите на ТНТМ", кн. 5, К. Джуров, Д. Македонски, София, "Техника", 1981 година

     Книгата съдържа голям брой схеми: постояннотокови усилватели, електронни измервателни устройства и др.

book-tntm-kn6.djvu
4.3mb, djvu

     "Електрониката в прегледите на ТНТМ", кн. 6, К. Джуров, Д. Македонски, София, "Техника", 1983 година

     В книгата са описани подробно електронни схеми и конструкции на електронни устройства и уреди, участвали в изложби и прегледи на ТНТМ.

     


4.0mb, djvu

    "Електрониката в прегледите на ТНТМ", кн. 8, К. Джуров, Д. Македонски, София, "Техника", 1987 година

     В книгата са описани устройства и уреди, участвали в изложби и прегледи на ТНТМ.

   


2.6mb, djvu

    "Електроника за свободното време", Петър Величков, Владимир Христов, София, "Техника", 1988 година

     В книгата се разглеждат принципите на действие, конструкцията и начините на действие на над 80 различни електронни устройства, които създават удобства  и правят по-приятно и ползотворно прекарването на свободното време.

   


5.5mb, djvu

    "Любителски измервателни устройства", Светослав Стефанов, София, "Техника", 1989 г.

     В книгата са разгледани около 70 електронни устройства за измерване на основните електрически и неелектрически величини.

   

book-drachev-rl-cifrovi-izm-uredi.djvu
4.7mb, djvu

    "Радиолюбителски цифрови измервателни уреди", Библиотека на радиолюбителя, Димитър Рачев, София, "Техника", 1988 година

     В книгата са разгледани конструкции на цифрови измервателни уреди, построени или експериментирани от автора.

     


2.2mb, djvu


4
,5mb, djvu

    "Електронни измервания", Д. Русев, Д. Самоковлийски, Е. Манов, София, "Техника", 1989 г.


     Учебник за техникумите.


   


2.4mb, djvu

    "Интегралните схеми в помощ на учителя по физика", Стефан Куцаров, "Народна просвета"

     Стабилизатори на постоянно напрежение и ток, тиристори и опроелектронни схеми, основни импулсни схеми, цифрови интегрални схеми, тригери тегистри и броячи и др.

   

book-24-shemi.djvu
3.7mb, djvu

     "24 прости радиоелектронни устройства за самостоятелно изпълнение", М. Новаковска, В. Новаковски, София, "Техника", 1989 година

     Описаните 24 електронни устройства са за самостоятелно изпълнение.

     

book-npenev-sam-ustroystva.djvu
1.9mb, djvu

    "Саморъчно направени електронни устройства", Никола Пенев, София, "Техника", 1971 година

     В брошурата са описани електронни устройства, меджу които няколко учебни автомата за изпитване и обучение и прибори с приложен характер.

     


4.9mb, djvu

    "Азбука на телеавтоматиката", Ю. Отряшенков, превод от руски език, София, "Техника", 1969г.

     Книгата запознава учениците от 5-7 клас с най-интересните проблеми с транзисторната автоматика и им препоръчва самостоятелно да изработват разни електронни устройства.

   

book-sigurnost-u-doma.djvu
3
.0mb, djvu

    "Сигурност на дома", Оуен Бишоп, превод от англ. език, София, "Техника", 1994 година

     С помощта на електрониката ще постигнете сигурност във вашия дом срещу крадци, пожар и наводнение.

     


3.0mb, djvu

    "Наръчник по електроника", М. Мандл, превод от английски език, София, "Техника", 1983 година

     В наръчника са разгледани широк кръг от въпроси от съвременната електроника - основни уравнения, описания на основни схеми, преобразуване на сигналите и др.

   

book-110-tiristorni-shemi.pdf
4.2mb, pdf

    "110 тиристорни схеми", Р. Марстън, превод от англ. език, София, "Техника", 1979 година

     В книгата са разгледани 110 тиристорни схеми, които работят при постоянни и променливи напрежения.

     OCR [odt][1,4mb]
    

book-110-shemi-signalizaciq.djvu
5.0mb, djvu

    "110 електронни схеми за сигнализация", Р. Марстън, превод от английски език, София, "Техника", 1979 г.

    В книгата са разгледани 110 електронни схеми за сигнализация.

   


2.7mb, djvu

    "110 тиристорни схеми", Р. Марстън, превод от англ. език, София, "Техника", 1982 година

     В книгата са разгледани 110 тиристорни схеми, които работят при постоянни и променливи напрежения.

     


7.2mb, djvu

    "Интегралните схеми в радиолюбителската практика", Хаген Якубашк, София, "Техника", 1982 година

     В книгата подробно се разглежда приложението на цифровите ИС в устройствата, които могат да се осъществяват от любители на електрониката.

   


10.3mb, pdf

    "Конструиране и технология на радиоапаратурите", Венелин Янев, София, Наука и изкуство, 1956 година

     В учебника са описани конструктивните особености и параметри на резистори и кондензатори.

   


2.0mb, djvu

    "Електронни часовникови устройства"
 

     В книгата са описани принципът на работа на електронните часовникови устройства. Приложени са много практически схеми. 


    

book-pr-syveti-za-radioliubitelq.djvu
2.4mb, djvu

    "Практически съвети за радиолюбителя", инж. Иван Петров, София, "Техника", 1966 година

    Книгата съдържа голям брой указания по различни практически въпроси из радиолюбителската дейност.

    

book-100-shemi-s-ou.pdf
10.2mb, pdf

     "110 схеми с операционни усилватели", Р. М. Марстън, превод от англйски език, София, "Техника", 1982 година

     В книгата са описани практически схеми, реализирани с операционни усилватели. Книгата е предназначена за радиолюбители, техници и инженери.

     


1.2mb, djvu

    "Конструиране и надеждност на електронна апаратура", част I, семинарни упражнения, М. В. Симеонов, Габрово, 1993 г.

     С настоящото ръководство за семинарни упражнения се подпомага основния курс лекции  по "КНЕА".

   

book-izmervaniq-v-elektronikata.djvu
2.2mb, djvu

     "Измервания в електрониката - ръководство за лабораторни упражнения", Христо Гигов, Иван Янков, ТУ-Варна, 1991 г.

     Привеждат се принципите за построяване и действието на основните електронни измервателни преобразуватели.