Книги
Сканирана техническа литература


5.2mb, djvu

    "Автоматизация и управление на производството", Б. Ванев, Т. Тодоров, С. Йовкова, София, "Техника", 1987 година

    В учебника се дават основите на теорията на автоматичното управление и методите за създаване на САР на различни обекти и процеси.

    

book-borbata-v-efira.djvu
3.3mb, djvu

    "Борбата в ефира", К. Косов, М. Стаменов, Г. Стойков, Т. Тодоров, София, "Военно издателство", 1989 година

    В книгата се проследяват миналото и настоящето и се посочват пътищата за бъдещото развитие на средствата за водене на радиоелектронна борба.

    


1.
2mb, djvu

    "Дийп Пърпъл", Габор Капувари, Янош Шебьок, София, "Музика", 1990 година

   Книгата е посветена на групата "Дийп Пърпъл". Съдържа и информация за групите "Рейнбоу","Уайтснейк" и "Йън Гилън груп".

    

t-book-1200-recepti.djvu
3.1mb, djvu

    "1200 рецепти", София, 1901 година


    Сборник от полезни и лесниозпълними рецепти или наставления по индустрията и стопанството.


    


8.2mb, djvu

    "Домашно консервиране", Т. Хаджийски, Д. Донков, Н. Пекачев, П. Коен, М. Цолова, "Земиздат", София, 1972 година

    В ръководството за домашно консервиране са дадени принципите, методите и практическото приготвяне на консерви.