Цифрова, изчислителна и компютърна техника
Сканирана техническа литература


4.2mb, djvu

    "Електронно-изчислителна техника", Васил Димитров, Людмил Даковски, Павел Мартинов, София, "Техника", 1984 г.


    Книгата въвежда в основите на електронно-изчислителната техика.
 

    


2.2mb, djvu

    "Информатика за начинаещи", II част, Румен Николов, Евгения Сендова, София, "Народна просвета", 1988 година


     Книгата запознава читателите с езика Лого.


    


1.6mb, djvu

    "Направете сами микрокомпютър", инж. Петър Ц. Петров, "Микрокомпютърна техника за всички", София, "Техника", 1987 г.

    В книгата са разгледани въпроси от конструирането на микрокомпютри. Включени са приложни схеми.

    

book-bg-sleda.djvu
2.0mb, djvu

    "Българската следа в компютърните вируси", Васил Хабов, Анна Бакалова, "Терабайт", 1992 година

    В книгата е направен опит да се обхванат всички гледни точки относно печалната слава на България като "фабрика за компютърни вируси" по онова време.

    


3.3mb, djvu

    "Импулсни схеми с лампи и транзистори", инж. Мария Димитрова, инж. Иван Ванков, София, "Техника", 1969 г.

     Книгата обхваща основните типове импулсни схеми в лампов и транзисторен вариант.

   


1.7mb, djvu

    "Импулсни схеми в радиолюбителската практика", Кирил Конов, София, "Техника", 1981 година

     В книгата се разглеждат основните импулсни схеми, които намират приложение в радиолюбителската практика.

   


6.5mb, djvu

    "Импулсни и цифрови схеми с интегрални ТТЛ елементи", I част, к.т.н. инж. Кирил И. Конов, София, "Техника", 1988 година

     В книгата са изложени основните теоретични и практически въпроси на проектирането на импулсни схеми с потенциални транзисторно-транзисторни лочиески (ТТЛ) елементи.

    


1.9mb, djvu

    "Цифрова техника", инж. Огняна Цветкова, инж. Венцислав Хинов, София, "Техника", 1987 година

     В учебника са разгледани логическите основи на цифровата техника, начините за представяне на дискретната информация и др.

    


2.4mb, djvu

    "Импулсна техника", учебник за техникумите, проф. д. т. н. инж. Стефан Вълков, София, "Техника", 1988 година

     В учебника са разгледани параметрите и спектралния състав на импулсите, тяхното преминаване през
RC-вериги, основните електронни елементи и др.

    

book-33-shemi-trigeria.djvu
3.9mb, djvu

    "33 схеми на и с тригери", М. Димитрова, В. Пунджев, София, "Техника", 1987 г.

    В книгата са разгледани въпроси, свързани със съставянето на схеми на различни видове тригери.

   

book-prilojenie-cpu.djvu
4.3mb, djvu

    "Приложение на микропроцесорни системи в електронни устройства", В. Златаров, Р. Иванов, Г. Михов, София, "Техника", 1984 година

    В книгата се разглеждат конкретни въпроси по проектиране на модули за електронни устройства с микропроцесорно управление.

    

book-tonev-videoterminali.djvu
6.9mb, djvu

    "Видеотерминали", к.н.т.инж. Любен Л. Тонев, София, "Техника", 1981 година

    В книгата са разгледани начинът на функциониране, конструирането и приложението на видеотерминалните (дисплейните) устройства.