Аудиотехника
Сканирана техническа литература


23.9mB, djvu

    "Електроакустични преобразуватели", Димитър Попянев, София, Техника, 1988 година

    В книгата са разгледани електроакустичните преобразуватели, които намират широко приложение в бита.

    


4.4mB, djvu

    "Нискочестотни усилватели с основи на радиотехниката и електроакустиката", Д. Йовков, А. Атанасов, Д. Данков, София, Техника, 1973 година

    В учебника са разгледани основните радиотехнически елементи, както и основите на нискочестотната усилвателна техника.

    


3.0mB, djvu

    "Нискочестотен стереоусилвател", инж. Никола Мавров, София, Техника, 1971 година

    В книжката подробно са описани няколко конструкции на стереоусилвател 2х15W, изследвани и изработени лично от автора.

    


1.
6mB, djvu

    "Лаборатория на Hi-Fi любителя", Димитър Рачев, София, Техника, 1983 година

    Книгата дава необходимите практически указания на Hi-Fi любителите при обзавеждане на тяхната лаборатория.

   


4.1mb, djvu

    "Изчисляване на нискочестотни, широколентови и импулсни усилватели", Г. Ненов, София, Техника, 1981 г.

     В книгата е застъпено изчисляването на нискочестотни,  широколентови и импулсни усилватели чрез опростени формули и графики.

   


5.6mB, djvu

    "Ръководство за упражнения и курсов проект по усилвателни устройства", Георги Ненов, Славчо Лишков, София, Техника, 1980 година

    В ръководството е застъпено проектирането на различни видове звукови, широколентови и импулсни усилватели.

    


3.3mB, djvu

    "Високоговорители и озвучителни тела", Димитър Фотев Попянев, София, Техника, 1980 година

    В книгата са разгледани основните въпроси, които се отнасят за електроакустичните звена, използвани в битовите звукотехнически системи.

    


8.1mB, djvu

    "Битова звукотехника", Димитър Фотев Попянев, Коста Д. Влахов,  София, Техника, 1981 година

    В книгата подробно са разгледани основните въпроси за високоговорителите и озвучителните тела.

    


3.
6mB, djvu

    "Hi-Fi касетни декове",Борислав Орозов, София, Техника, 1983 година

    Целта на книгата е да запознае читателите с електронните схеми на висококачествените касетни декове.

    


1.
8mb, djvu

    "Озвучаване на диапозитиви", Петко В. Шишманов, инж. Георги К. Костов, София, Техника, 1979 година

   В книгата се разглеждат въпросите по озвучаване на диапозитиви и свързаните с това художествени и технически проблеми.

    


2.4mb, djvu

    "Електромузикални инструменти", инж. Кънчо Досев Митев, София, Техника, 1974 година

     В книгата са разгледани основните въпроси, свързани с конструирането и построяването на електромузикални инструменти.

   

book-gkostandiev-musika.djvu
2.4mb, djvu

    "Да послушаме музика", Григори Констандиев, София, Народна младеж, 1982 година

    Книгата има за цел да даде минимум от знания за правилата и законите, на които е подчинен светът на звуците.

    

book-dpopqnev-ozv-tela.djvu
10.6mb,pdf

    "Конструиране на озвучителни тела", к.т.н. инж. Димитър Фотев Попянев, София, Техника, 1984 година

    В книгата са разгледани озвучителни тела, които не се произвеждат от промишлеността.

    

book-tranz-usilvateli.pdf
0,6mb, pdf

    "Висококачествени транзисторни нискочестотни усилватели", А. Иванов, М. Драготинова, София, Техника, 1970 година

    7. Примерни изпълнения на нискочестотни усилватели